ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ

ଚିନ୍ତନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିର ….

ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା। ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ।

ମାତ୍ର ଜାନୂଆରୀ ଛବିଶି 1950 ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗ କରି ଦିଆଗଲା।

ସେ ଦିନ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ?

1. ସେହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସବର୍ଣ କୁହାଗଲା।

2. ସେହି ଦିନ ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ OBC କୁହାଗଲା।

3. ସେହିଦିନ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ST କୁହାଗଲା।

4. ସେହିଦିନ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ SC କୁହାଗଲା।

ସେହିଦିନ ଜାତିଗତ ବିଭାଜନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇ ସୁନାର ଭାରତକୁ ଖିନଭିନ କରି ଦିଆଗଲା।

କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ସେହିଦିନ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିଆ, ସୁନ୍ନି ,ଅହମ୍ମଦିଆ, ବରେବଲି,ଅଲହସିଦି, ପଠାନ୍, ମୋଗଲ, ସୟଦ୍ କ୍ୟୁରେସି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଉପଜାତି ଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ” ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ” ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଏକତ୍ରୀତ କରିଦେଇପାରିଲା।

ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଓ ବିଭାଜନର କରାଳ କବଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଜି ନିଷ୍ପେସିତ। ତେବେ କେବେ କେଉଁ ସରକାର ଏ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ କି ? ନା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନାତନୀ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯାଇ ଜାତିତତ୍ତ୍ବ ର ବିନାଶ ହେବ ?

ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର….।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button