ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ

  • ଚିନ୍ତନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିର ….

    ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା। ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ମାତ୍ର ଜାନୂଆରୀ ଛବିଶି 1950…

    Read More »
Back to top button